Kampanjen är arrangeras av:

Herrljunga Musteri AB
Östergårdsgatan 11
524 32 Herrljunga

Vem får delta?

Genom att delta i kampanjen accepterar du kampanjreglerna och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Ansvarig för behandling av personuppgifterna är Herrljunga Musteri AB. All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag. Kampanjen är öppen för personer som är bosatta i Sverige. Deltagarna måste vara över 18 år för att delta. Deltagarna anses ha godtagit och accepterat dessa villkor genom att registrera sitt deltagande i kampanjen.

Deltagande?

Kampanjen börjar den 2 juli 2018 och slutar den 6 augusti 2018. Inskickade kvitton som mottagits efter kampanjperioden är inte berättigade att delta i kampanjen. För att ett kvitto ska bli godkänt måste tid + datum för inköp samt kampanjprodukten visas synligt på bilden. Kampanjen gäller endast för en person per hushåll.

Hur deltar jag i kampanjen?

Så här deltar du

  1. Köp tre flaskor Kallpressad Juice från Herrljunga Musteri i din butik.
  2. Fotografera av dina kvitton.
  3. Ladda upp dina bilder kvittona och fyll i formuläret nedan.

Personuppgifter

Nedan beskrivs hur vi samlar in, använder, skyddar och förvarar personuppgifter som samlas in i samband med kampanjen. Herrljunga Musteri AB samlar in data (namn, adress och e-postadress) från de som registrerar sig på kampanjsidan. Herrljunga Musteri kommer enbart att använda tillsänd persondata på det sätt som föreskrivit, för att svara på frågor rörande kampanjen. Herrljunga Musteri AB förbinder sig att hantera alla personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag.

Allmänt

Dessa villkor och genomförandet av denna kampanj samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar. Herrljunga Musteri AB ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse. Deltagarna godtar att Herrljunga Musteri AB inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande. Inte heller tar Herrljunga Musteri AB ansvar för felaktigt bruk av kampanjen. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst avbryta denna kampanj utan att därigenom ådra sig något ansvar.